Sundar Divsachya Sundar Shubhechha

Sundar Divsachya Sundar Shubhechha

Andharat Chaltana Prakashat Garaj Aste,
Unhat Chaltana Savlichi Garaj Aste,
Jivan Jagat Astana Changlya Mansachi Garaj Aste,
Aani Tich Changli Manse Aata Majha Shubh Sandesh Vachat Aahe…
*Sundar Divsachya Sundar …