Suprabhat

Suprabhat

Sakalchya Gaarvyat Tumhala Mi Aathavale,
Maitriche Ek Paan Mana Madhe Sathavale,
Mhanayache Hote ‘Suprabhat’ Mhanun,
He Chotese Patra …