Svayam Ko Aisa Banaao Ki

Svayam Ko Aisa Banaao Ki

Svayam Ko Aisa Banaao Ki,
Jaha Tum Ho, Vaha Tumhe Sub Pyar Kare..
Jaha Se Tum Chale Jao, Vaha Tumhe Sub Yaad Kare..
Jaha Tum Pahuchne Vaale Ho, Vaha Sub Tumhara Intzar …