Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

Swatachi IMAGE Banvayla Vel Lagto

Mansala Swatacha “PHOTO”
Kadhayala Vel Lagat Nahi,

Pan Swatachi “IMAGE”
Banvayla Kaal Lagto…