Tag: ɹɐɐʞәq ɥɔ pɐɐu ɐɥɔ

Whatsapp Cha Naad Bekar

ɹɐɐʞәq ɥɔ pɐɐu ɐɥɔ
.
ddɐsʇɐɥʍ
.
ɐʇln әl!qoɯ ɐu ɐlәʞ
.