Tag: 15 Varsh Aadhi

Mulanchya Hitarth Jahir

15 Varsh Aadhi…!!
Mulichya Gharchyana Aaplya Muliche Lagn Ekhadhya,
Changlya Mulabarobar Vhave Ase Vatayache..

Aata Matra Paristhiti Badalali Aahe,

Aata Mulanchya Gharchyana Vatate Ki Aaplya Mulache Lagn Ekhadhya,
Changlya Muli Barobar Vhayla Have..

Patat Asel Tar Pratyekane Hi Post Share Kara!!
Mulanchya Hitarth Jahir!!!