Tag: 22 March Ha Jagtik Jaldin

Jal Pratidnya – Jagtik Jal Din

22 March Ha Jagtik Jaldin –
Aaj Mi Pratidnya Karto Ki,
Pani He Jeevan Asun,
Tyacha Vapar Garjepurta Va Katkasrine Karen…
Mi Panyacha Apvyay Va Gairvapar Karnaar Nahi,
Naisargik Pravah, Jalashay, Kalve Va
Panipurvthyachya Payabhut Suvidhanche Mi Rakshan Karen.
Panyavishyiche Kayde Va Niymanche Mi Katekorpane Palan Karen.
Panyache Savardhan Va Jatan Karnyacha Mi Prayatna Karen.
Panyachi Swachata Va Pavitrata Japne Hi Majhi Samajik Bandhilaki Manun Tyache Sadaiva Palan Karen…

Jay Hind! Jay Maharashtra!!
“Paani Bachat Mhanje Pani Nirmiti”