Tag: Chatri Pavsala Thabavu Shakat Nahi

Aatmavishwas Ani Sangharsha

Chatri Pavsala Thabavu Shakat Nahi Pan,
Pavsaat Thabnyache Dhadas Nakki Devu Shakte,
Aatmavishwas Yashasvi Honyachi
Khatri Devu Shakat Nahi Pan Sangharsha
Karnyachi Prerna Nakki Devu Shakto…