Tag: Chukun Ka Hoina

Tu Nakki Phone Karshil

Tu Nakki Phone Karshil PREM CHAROLI MARATHI Image

Chukun Ka Hoina,
Tu Majhi Aathvan Kadhshil…
Aathvan Kadhnyaitki,
Tari Tu Nakkich Phone Karshil…