Tag: Chukunahi Kadhi Samor Nako Yevus

Chukunahi Kadhi Samor Nako Yevus

Chukunahi Kadhi Samor Nako Yevus,
Nahitar Punha Vishwaas Thevnyas,
Majbur Hoin Mi..
Aathvaninche Ojhe Evadhe Aahe Ki,
Punha Tujhya Premat Saye Chur Chur Hoin Mi…