Tag: College Chya Pahilya Divshi Vichar Kela

Pan Ekch Harami Asa Bhetla

College Chya Pahilya Divshi Vichar Kela,
10-12 Changle Mitra Banvil,
Pan Ekch Harami Asa Bhetla Jyane
10-12 Jananchi Barobari Keli…