Tag: Dandiya Kheltana Jyanchya Kade Koni Baghat Pan Naste

Dandiya Joke

Dandiya Joke FUNNY STATUS MARATHI Image

Dandiya Kheltana Jyanchya Kade Koni Baghat Pan Naste…

Tya Muli Pan “Pari Hoon Mai” Gane Laglyavar Asa Attitude Dahkavtat,
Ki Aata Pankh Baher Yetil Aani Hya Udtilach…