Tag: Dekh Bahan

Dhokha Khane Se Akal Aati Hai

Dekh Bahan!
Baadam Khane Se,
Utni Akal Nahi Aati,
Jitni Dhokha Khane Se Aati Hai…