Tag: Dhan Lakshmi Dhanya Lakshmi

Diwalichya Hardik Shubhechha

Diwalichya Hardik Shubhechha Image

Dhan Lakshmi,
Dhanya Lakshmi,
Dhirya Lakshmi,
Shourya Lakshmi,
Vidya Lakshmi,
Karya Lakshmi,
Vijaya Lakshmi,
Raaj Lakshmi…
Ya Dipawlit Ya Ashta Lakshmi Tumchyavar Dhanacha Varshav Karot,
Hi Diwali Tumhala Aani Tumchya Kutumbiyanna Sukhachi,
Samrudhhi Aani Bharbharatichi Jao…
Diwalichya Hardik Shubhechha !