Tag: Dhyeyasathi Aatonat Praytna Kara

Dhyeyasathi Aatonat Praytna Kara

Dhyeyasathi Aatonat Praytna Kara,
Jagane Tumhala Vede Mhatle Tari Chalel,
Karan Vedech Lok Itihas Ghadavtat,
Aani Shikleli Lok To Itihas Vachtat…