Tag: Dont Carry Umbrella During Rain

Bantas Advice in Rain

Bantas Advice in Rain Image

Bantas Advice :
Dont Carry Umbrella During Rain,
Keep WHISPER on Ur Head..
Ye Ghanto Tak Geelepan
Ka Ahsas Nahi Hone Deta…