Tag: Duniya Buri Ho Sakti Hai Tum Nahi

Pagal Thik Ho Sakte Hai Tum Nahi

Pagal Thik Ho Sakte Hai Tum Nahi Image

Duniya Buri Ho Sakti Hai Tum Nahi,
Log Bure Ho Sakte Hai Tum Nahi,
Duniya Bewafa Ho Sakti Hai Tum Nahi,
Pagal Thik Ho Sakte Hai Tum Nahi…