Tag: Dusaryala Khush Thevnyasathi

Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate

Dusaryala Khush Thevnyasathi,
Dolyatale Pani Lapvave Lagate..
Khup Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate…