Tag: Ek Bai Eka Mhatarila:

Tikli Joke Marathi

Tikli Joke Marathi FUNNY SMS MARATHI Image

Ek Bai Eka Mhatarila:
“Ya Vayat Sudhha Kapalavar ‘Tikli’
Mhanje Nashibvan Aahat”

Mhatariche Marmik Uttar:
“Ag Bai *Taklya* *Tikla*
Mhanun *Tikli* *Tikli*”

Incoming search terms: