Tag: Ek Goshta Majhya Lakshat Yet Nahi Ki

Daruchya Dukanache Vastushastra

Daruchya Dukanache Vastushastra FUNNY STATUS MARATHI Image

Ek Goshta Majhya Lakshat Yet Nahi Ki:
Daruchya Dukanache Vastushastra Kon Karat Asel ???

Nalyajaval Aso…
Dakshin Dishela Tond Aso…
Samor Khadda, Jhad Kinva…
Laaitcha Transformar Aso…
Kinvha Aankhi Kahi Vastudosh Aso…

Dukanaat Gardi Nehmich Aste…