Tag: Ekda Ek Mulgi Rakhi Pornimela Rakhya Ghevun Aali Collage

Rakhi Pornima Collage Joke

Rakhi Pornima Collage Joke FUNNY STATUS MARATHI Image

Ekda Ek Mulgi Rakhi Pornimela Rakhya Ghevun Aali Collage Madhe,
Ashi An Tashi Presenty Kamich Hoti Mulanchi,
Tyat Urlele Pasar Jhale…
Pan Ek Mulga (Smart) Basla Hota Kattyavar,
Ti Tikade Geli Aani Mhanali Haath De, Rakhi Bandhte,
Tar He Shaheb Mhanale Mulich Nahi…
Ti Mhanali, Kay Jhalay Kay?
Ha Mhanto, Va! Ga Va! Shahanich Aahes Ki,
Mi Udhya Mangalsutra Aanto, Tu Gheshil Ka Bandun?