Tag: Ekda Ek ‘Patil’ Aanghol Kartana Shampu

Head & Shoulder Shampoo – Patil Joke

Ekda Ek ‘Patil’ Aanghol Kartana Shampu,
Dokyala Aani Khandyala Lavat Hota..
Bayko :- Aho.. He Kaay Kartay?
Shampu Dokyala Lavayacha Astu,
Patil:- Aag Yede..
Ha Kaay… Sadha Shampu… Nahi…
Ha Tar Head & Shoulder Aahe…!