Tag: Five Star Sarkhi Distes

Chocolate Day Marathi STATUS for Girlfriend

Five Star Sarkhi Distes,
Munch Sarkhi Laajtes,
Cadbury Sarkhi Jevha Pan Tu Hastes,
Kit-Kat Chi Shapath,
Tevha Tu Khup Sundar Distes…
Happy Chocolate Day!