Tag: Galat Hokar Khud Ko Sahi Sabit Karna Utna Mushkil Nahi Hota

Mushkil Hota Hai Khud Ko Sahi Sabit Karna

Galat Hokar Khud Ko Sahi Sabit Karna Utna Mushkil Nahi Hota,
Jitna Ki Sahi Hokar Khud Ko Sahi Sabit Karna…