Tag: Galatlya Galat Hastes

Prem Kartes Tar Aaila Ka Ghabartes

Prem Kartes Tar Aaila Ka Ghabartes PREM CHAROLI MARATHI Image

Galatlya Galat Hastes,
Othane I Love You Mhantes,
Jar Majhyavar Prem Kartes,
Tar Aaila Ka Ghabartes…?