Tag: Galavar Khali Nako Tichya

Pari Mala Hasri Milavi

Galavar Khali Nako Tichya,
Phakt Jara Hasri Milavi..
Chadraitki Sundar Nakoch,
Phakt Pari Lajri Milavi…