Tag: Ganarya Pakshala Vichar

Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto

Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto PREM CHAROLI MARATHI Image

Ganarya Pakshala Vichar,
Jhuljhulnarya Varyala Vichar,
Jhagmagtya Taryala Vichar,
Usaltya Daryala Vichar,
Saare Tula Tech Sangtil,
Mi Phakt Tujhyavarach Prem Karto…