Tag: Ghar Samay Se Pahuncho

Ghar Der Se Pahuncho To

Ghar Samay Se Pahuncho,
To Khana Garm Aur
Gharwali Thandi Milegi..

Aur Der Se Pahuncho,
To Khana Thanda Aur
Gharwali Garm!