Tag: Gurudakshina

Pratyek Manushyachya Aayushatil Pahili

Gurudakshina
Mhanun Guruni Majha
Agtha Magitala,
Ani Mi
Sahi Keli…!