Tag: Guruji Baal Baban

Guruji Ani Baban Joke

Guruji Ani Baban Joke FUNNY STATUS MARATHI Image

Guruji: Baal Baban,
Khali Dilele Ank Engrajit Mhanun Dakhav Baghu…!
70,82,88, 99
Baban: Shevanti, Yeti Tu? Yeti Ye, Nay Ta Nay…!!