Tag: Ho Ani Nahi He 2 Chote Shabd Aahet

Best Good Morning Thought in Marathi

Best Good Morning Thought in Marathi GOOD MORNING STATUS MARATHI Image

“Ho” Ani “Nahi” He 2 Chote Shabd Aahet,
Pan Jyavishayi Khup Vichaar Karava Lagto…
Aapan Jivnaat Baryach Goshti Gamavto,
“Nahi” Lavkar Bollyamule,
Ani,
“Ho” Ushira Bollyamule…
Good Morning!