Tag: Honge Kamyab Honge Kamyab

Ham Honge Kamyab Ek Din

Honge Kamyab Honge Kamyab,
Ham Honge Kamyab Ek Din..
Ho Ho Man Me Hai Vishwas,
Pura Hai Vishwas,
Ham Honge Kamyab Ek Din!!