Tag: Hrudyachya Javal Rahnare

Tu Mala Nivadshil Ka

Tu Mala Nivadshil Ka PROPOSE DAY STATUS MARATHI Image

Hrudyachya Javal Rahnare
Kunitari Asave,
Ase Tula Vatat Nahi Ka?
Mi Tar Tulach Nivadale,
Tu Mala Nivadshil Ka…?