Tag: Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe

Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe

Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe THOUGHTS SMS MARATHI Image

Iccha Kiti Vichitra Gosht Aahe,
Purn Zhali Nahi Tar Krodh Vadhto,
Ani Purn Zhali Tar Lobh Vadhto…