Tag: Itki Nakoshi Jhaliy Ka Re Mi Tula.

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Re
Mi Tula..
Ki Ek Phone Hi Karawasa Vatat Nahi,
Ka Mala…?