Tag: Jab Aap Kisi Ko Pasant Karne Lagte Hai

Jab Aap Kisi Ko Pasant Karne Lagte Hai

Jab Aap Kisi Ko Pasant Karne Lagte Hai Image

Jab Aap Kisi Ko Pasant Karne Lagte Hai,
To Unki Buraiya Bhul Jate Hai,
Jab Aap Kisi Ko Napsant Karne Lagte Hai,
To Unki Khubiya Bhul Jate Hai…