Tag: Jab Ek Roti Ke Chaar Tukde Ho Aur Khanewale Panch

Maa Kaisi Hoti Hai?

Maa Kaisi Hoti Hai? Image

Jab Ek Roti Ke Chaar Tukde Ho Aur Khanewale Panch,
Tab Mujhe Bhuk Nahi Hai Aisa Kahne Wali Insaan Hoti Hai- Maa