Tag: Jab Jab GarajTe Hai Ye Baadal Mere Dil Ki Dhadkan Badh Jaati Hai

Jab Jab Garjte Hai Baadal

Jab Jab Garjte Hai Baadal Image

Jab Jab Garajte Hai Ye Baadal Mere Dil Ki Dhadkan Badh Jaati Hai,
Aur Mere Dil Ki Har Ek Dhadkan Se Aavaj Tumhari Aati Hai…