Tag: Jab Nakhun Badh Jate Hai

Rishto Me Darar Aa Jaye To

Rishto Me Darar Aa Jaye To Image

Jab Nakhun Badh Jate Hai,
To Nakhun Hi Kate Jate Hai, Ungliya Nahi,
Isliye Agar Rishto Me Darar Aa Jaye,
To Darar Ko Mitaiye Rishton Ko Nahi…