Tag: Jaga Itke Ki Aayushya Kami Padel

Prayatna Itke Kara Ki

Prayatna Itke Kara Ki ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Jaga Itke Ki Aayushya Kami Padel,
Hasa Itke Ki Anand Kami Padel,
Kahi Milne Tar Nashibacha Khel Aahe,
Pan Prayatna Itke Kara Ki,
Parmeshwarala Dene Bhaag Padel…