Tag: Jagat Karodo Lok Aahet

Swatachi Kimmat Kara

Swatachi Kimmat Kara ENCOURAGING STATUS MARATHI Image

Jagat Karodo Lok Aahet,
Pan Tarihi Tumhi Janmaala Aalat Karan…
“Dev Tumchya Kadun,
Kahi Apeksha Karat Aahe,
Ji Karodo Lokan Kadun,
Purn Honyachi Shakyta Nahi”

Swatachi Kimmat Kara…
Tumhi Khup Maulyavaan Aahat!