Tag: Jagave Tar

Jagave Tar Vajira Sarkhe

Jagave Tar,
Budhibalatlya Vajira Sarkhe..
Karan…
Akkhya Khelat Samorchya Badshahala,
Bhiti Aani Dahashat Hi,
“Vajirachich” Aste,
Rajachi Nahi…

Shubh Prabhat!