Tag: Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala

Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala

Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala Image

Jar Ekhadyala Fasvnyat Tumhi Yashaswi Jhala,
Tar To Manus Murkh Aahe Ase Samju Naka,
Tya Mansachya Vishwasala Tumhi Patra Navhata,
Asa Yacha Artha Aahe…