Tag: Jar Kadhi Aayushya Madhe

Jar Dusryaanda Prem Zale Tar

Jar Dusryaanda Prem Zale Tar LOVE STATUS MARATHI Image

Jar Kadhi Aayushya Madhe
Tumhala Dusryaanda Prem Zale…
Tar,
Mag Dusra Prem Nivda,
Karan,
Jar Tumche Pahile Prem Khare Aste Tar..
Dusre Prem Zalech Naste…!!!