Tag: Jar Koni Aaplyala Pahun Darvaja Band Kela Tar

Jar Koni Aaplyala Pahun Darvaja Band Kela Tar

Jar Koni Aaplyala Pahun Darvaja Band Kela Tar Image

Aajcha Updesh:
Jar Koni Aaplyala Pahun
Darvaja Band Kela Tar,
.
.
.
Aapan Pan Tyala Dakhvun Dyayche,
Ki Darvajyala 2 Kadya Astat…