Tag: Jar Tumhala Aayushyamadhe Khup

Khup Sangharsh Karava Lagat Asel Tar

Jar Tumhala Aayushyamadhe Khup,
Sangharsh Karava Lagat Asel,
Tar Swatala Khup Nashibvaan Samja..
Karan Dev Sangharsh Karayachi Sandhi Phakt,
Tyanach Deto, Jyanchyamadhe Kshamta Aste…
Suprabhat!