Tag: Javude Tila Mala Sodun

Javude Tila Mala Sodun

Javude Tila Mala Sodun Image

Javude Tila Mala Sodun,
Dusryachya Mithimadhye,
Asehi Yevdhe Prem Karun
Ji Majhi Nahi Hovu Shakli,
Ti Dusryachi tari Kashi Honar…