Tag: Je Je Have Tumhala Te Te Milu De

San 2018 Sathi Hardik Shubhechha

“Je Je Have Tumhala Te Te Milu De,
Bhangyawan Ya Shabdacha Arth Tumchyakade Pahun Kalu De,
Shikhre Yashachi Sar Tumhi Karavi,
Pahta Valuni Mage Shubhechha Majhi Smaravi,
Tumchya Anandacha Vel Gaganala Bhidu De,
Aayushyat Tumchya Sarv Kahi Manasarkhe Ghadu De”…
San 2018 Sathi Hardik Shubhechha…!