Tag: Jevha Kahi Lok Aapli Fakt Garaj Laglyavar Aathvan Kadhtat

Jevha Kahi Lok Aapli Garaj Laglyavar Aathvan Kadhtat

Jevha Kahi Lok Aapli Garaj Laglyavar Aathvan Kadhtat Image

Jevha Kahi Lok Aapli Fakt Garaj Laglyavar Aathvan Kadhtat,
Tevha Vaait Vatun Gheu Naka Ulat Garv Kara,
Karan Eka Menbattichi Aathvan Fakt Andhar Jhalyavarch Yete…