Tag: Jevha Mulgi Palun Jaychi Dhamki Dete

evha Mulgi Palun Jaychi Dhamki Dete

Jevha Mulgi Palun Jaychi Dhamki Dete,
Tevha Aai-Babani Kaay Karave?
Tich Takkal Karave!
5-6 Mahine Palun Kaay
Gharatun Baher Pan Padnaar Nahi..
Takli..!